Urednik

22
ožu.

Odluke o radnom vremenu trgovina i zabrani javnog prometa

Odluka-radno-vrijeme-trgovina.pdf (34 downloads) Odluka-o-zabrani-javnog-prometa.pdf (42 downloads)
21
ožu.

Odluka o načinu održavanja pogreba.

Stožer civilne zaštite RH donio je odluku o načinu održavanja pogreba. S obzirom na rizik prijenosa koronavirusa prilikom okupljanja većeg broja osoba na istom mjestu, uvodi se protuepidemijska mjera načina održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja koja se odnosi na osobe u području Republike Hrvatske te na pravne i fizičke osobe koje se bave pogrebnom djelatnošću. Za vrijeme trajanja mjere iz

Opširnije

20
ožu.

LAG Bosutski niz: Poziv OPG-ima

POZIV OPG-ima: Kupite domaće proizvode od lokalnih OPG-a sa područja LAGa BN, na siguran način preuzmite proizvode na kućnom pragu OPGa ili dostavom za one koji istu omogućavaju!  Pozivamo sve OPGe sa našeg područja da nam u inbox fb LAG-a BN ili na lag.bosutski.niz@gmail.com ostave kontakte s lokacijom OPGa, proizvodima, opcijom dostave ili ne i kontaktima kako bismo iste mogli

Opširnije

19
ožu.

Odluke o mjeri ograničavanja i privremenoj zabrani prelaska granice

 

18
ožu.

Mjere stožera civine zaštite

TEMELJEM MJERA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE I STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE CERNA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA VIRUSA COVID-19  NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE DONOSIM SLJEDEĆE PREPORUKE I ZABRANE ZA PODRUČJE OPĆINE CERNA: Zabranu svih okupljanja stanovništva na otvorenom ili zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja, treninge, kulturne priredbe, Nalaže se svim mještanima općine Cerna koji su u

Opširnije

18
ožu.

USPOSTAVA IZDVOJENIH ORDINACIJA ZA PREGLED BOLESNIKA POD SUMNJOM NA ZARAŽENOST VIRUSOM COVID-19

Sukladno naredbi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, KLASA: 813-07/20-01/01 URBROJ:534-03-1/1-20-44, od 15. ožujka 2020. godine, na području Vukovarsko-srijemske županije uspostavljaju se izdvojene ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od koronavirusa. Svom izabranom liječniku obiteljske medicine DUŽNI SU se javiti najprije putem telefona: sve osobe koje imaju simptome prehlade, a nisu bili / boravili u područjima koja su u većoj

Opširnije

16
ožu.

Obavijest u vezi korona virusa

S obzirom na trenutnu zdravstvenu situaciju u cijeloj Hrvatskoj zbog pandemije Coranavirusa (COVID-19), sa ciljem prevencije i sprječavanja zaraze obavještavaju se mještani da Općina Cerna do daljnjeg ne prima stranke. Za sve upite i potrebe sve općinske službe biti će dostupne putem telefona i mail-a: 032/843-790, 843-794 099/359-662 099/ 239-9770- komunalni redar 099/701-5950 – Općinski načelnik opcina.cerna@vu.t-com.hr; begovic.goran@gmail.com; Poželjno je

Opširnije

9
ožu.

Anketa LAG-a Bosutski Niz vezano uz potrebe za edukacijama i plasmanom proizvoda OPG-a i obrta

Molimo Vas da popunite anketu LAG-a BN vezano za potrebe za edukacijama i plasmanom proizvoda OPG-a, obrta na području našeg LAG-a Poveznica: https://docs.google.com/…/1hFR9aPCkstUTfLjDFb0dUDXy7eX…/edit   

11
velj.

Odluka o dodijeli stipendija za školsku godinu 2019/2020 g

Odluka o dodjeli stipendija (43 downloads)
22
sij.

Javni poziv za prijavu projekata udruga građana za 2020. godinu

Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15) i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 13/09, 2/13, 24/14 i 8/18) načelnik Općine Cerna objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA UDRUGA GRAĐANA ZA 2019.

Opširnije