Katalog informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Službenik za informiranje

Općina Cerna javnost informira putem službene web stranice www.cerna.hr dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Cerna na sljedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj: 032 843 794
  2. putem faksa na broj: 032 843 790
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina.cerna@vu.t­-com.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  4. poštom na adresu:Općina Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2, 32 272 Cerna, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  5. osobno na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2, Cerna, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Preuzmite dokumente:

Naknada za pristup informacijama
Naknada se ne naplaćuje.

 

Službenik za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

  • informiranje i savjetovane voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te o drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka
  • praćenje poštovanja Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade iIi izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka
  • suradnja s nadzornim tijelom
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetovanje, prema potrebi o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanim sa postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade.

Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obaveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitku podataka.

Imenovan službenik za zaštitu podataka (81 downloads)

Izvješća:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (348 downloads)
Godišnje izvješće 2016 (233 downloads)

Veronika Tomljenović

Službenik za informiranje

Općina Cerna
Šetalište dr. F. Tuđmana 2
32272 Cerna

Tel: 032 843 794
Fax: 032 843 790

opcina.cerna@vu.t-com.hr

Zrinka Dretvić

Službenik za zaštitu podataka

Općina Cerna
Šetalište dr. F. Tuđmana 2
32272 Cerna

Tel: 032 843 794
Fax: 032 843 790

opcina.cerna@vu.t-com.hr