Općina Cerna

Kontakti

UPITI MJEŠTANA I MEDIJA

OPĆINA CERNA
Jedinstveni upravni odjel

Šetalište dr. Franje Tuđmana 2
CERNA, 32272
Hrvatska
Telefon: 032 843794
032 843790
OIB: 14013350842
E-pošta: opcina.cerna@vu.t-com.hr
http: www.cerna.hr

NAČELNIK

GORAN BEGOVIĆ
Telefon: 032 843794
032 843790
Email: begovic.goran@gmail.com