Natječaj za stipendiranje studenata

Općina je raspisala natječaj za dodjelu stipendija studentima u školskoj godini 2009./2010.

Općina je raspisala natječaj za dodjelu stipendija studentima u školskoj godini 2009./2010.

Natječaj se odnosi na studente II., III. i IV. godine studija, a pravo natjecanja imaju svi studenti sa prebivalištem na području općine Cerna, upisani u akademsku godinu 2009./2010. Stipendija se dodjeluje u trajanju jedne akademske godine.

Ceranski učenici nabolji u svojim školama

Osnovni kriteriji su : uspješnost školovanja i socijalni status.

Molbe za dodjelu stipendija dostavljaju se do 17. 12. 2009.g. do 14,00 sati, na adresu OPĆINA CERNA, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, Cerna, s naznakom «ZA STUDENTSKU STIPENDIJU“.

Uz molbu priložiti:

  1. rodni list,
  2. presliku osobne iskaznice,
  3. uvjerenje o upisu u tekuću godinu,
  4. prijepis ocjena prethodnih godina,
  5. lista zajedničkog kućanstva,
  6. potvrda o imovnom stanju.

Svi dokumenti mogu biti u preslici.
Molbe dostavljene izvan roka i molbe uz koje nisu priloženi potrebni dokumenti neće se razmatrati.