Hrpa stare opeke i biber crijepa ili kulturna baština?

Star zgrada u parku bode u oči svojim izgledom. Što učiniti?

Mnogi mještani u zadnje vrijeme komentiraju stariji objekt koji se nalazi pored školske dvorane u parku Cerne. Pojedinci zgradu smatraju smetnjom kojoj je vrijeme davno isteklo ili hrpom stare opeke sa utisnutim inicijalima (PM) i biber crijepom prekrivenim mahovinom i čuvarkućom. Mnogi ne znaju vrijednost toga objekta niti imaju osjećaje za kulturnu baštinu. Suditi o nečemu što je identitet mjesta Cerna i ogledalo poštovanja prema kulturnoj baštini i nacionalnoj ostavštini je suludo i zaslužuje kritiku.

Radi se o jednom od starijih objekata u Cerni u kojem je bila smještena škola i stoga treba bih biti ponos, a ne teret koji se treba ukloniti. Ovakvu zgradu se ne može nanovo izgraditi sa svojim pričama koje su utkane u zidove ove zgrade.

Zgrada je bila mlađi dio stare pučka škole, od kojega je stariji objekt koji se nalazio u dvorištu O.Š.M.A.Reljković porušen drugom polovicom osamdesetih godina prošloga stoljeća. Zgrada stare škole, kako je uglavnom nazivaju mještani, služila je i u druge svrhe, tako je bila i vojni objekt u drugom svjetskome ratu a prije toga i kao stožer žandarmerije.

Mnoga dokumentacija koja je pronađena na tavanu objekta svjedoči o burnoj povijesti Cerne i zgrade u vremenu tri administrativne države kojima je vjerno služila. Stoga zgrada ne zaslužuje da ju se danas okarakterizira kao smetnju i ruglo.