Oštećenja na mostu

Oštećenje nogostupa sa obje strane mosta u centru Cerne ugrožava sigurnost mještana koji prelaze svakodnevno preko njega.

Oštećenje nogostupa sa obje strane mosta u centru Cerne ugrožava sigurnost mještana koji prelaze nogostupom svakodnevno preko njega. Najveća oštećenja se nalazu na sredini mosta gdje se već ranije stanje pokušalo sanirati zamjenom betonskih ploča, a gornji tanki sloj asfalta je potpuno nestao na dijelovima nogostupa.

Ovakvi primjeri se ne mogu vidjeti svagdje u županiji Vukovarsko-srijemskoj pa niti u Hrvatskoj. Proces koji je ubrzao propadanje mosta i asfaltne ceste koja prolazi kroz Cernu je posljedica izgradnje autoceste Županja-Vinkovci kojom se prilikom sav promet sa te prometnice koja povezuje istočni dio naše županije sa zapadnim djelom preusmjerio kroz Gradište, Cernu, Andrijaševce i Rokovce, a cesta je i službeno tada imala status državne ceste u trajanju deset mjeseci.

Pored oštećenja nogostupa na mostu uočljiva su oštećenja desnoga traka ceste na ulazu u ulicu Ljudevita Gaja gdje je desni trak u potpunosti “razvaljen” i oštećen u toj mjeri da se motorna vozila na ulazu u ulicu ne mogu obići. Oštećenje je prouzrokovano i nedavnim prometovanjem teških kamiona koji su nasipavali obali Rijeke Biđ što je u rađeno u sklopu projekta firme “Hrvatske Vode”.

Damir Besednik