Udruga korisnika sustava navodnjavanja Cerna

Održana je osnivačka skupština korisnika sustava navodnjavanja Cerna kako bi se nastavilo sa aktivnostima izrade projekta sustava navodnjavanja.

U četvrtak 28.01.2010. godine na inicijativu načelnika općine Cerna održana je osnivačka skupština korisnika sustava navodnjavanja Cerna kako bi se nastavilo sa aktivnostima izrade projekta sustava navodnjavanja „Blato-Jakobovci“ koji je u fazi izrade projektne dokumentacije a kojim bi bilo obuhvaćeno 500 ha poljoprivrednog zemljišta okruženog vodotokovima.

Cilj osnivanja udruge:
Aktiviranje i povezivanje poljoprivrednih gospodarstava, pravnih i fizičkih osoba koje djeluju na području općine Cerna, radi povećanja kvalitete i kvantitete poljoprivrednih proizvoda, razvoj i uvođenje dohodovnijih poljoprivrednih kultura te uvođenje suvremenijih agrotehničkih mjera kroz projekt navodnjavanja a sve u svrhu revitalizacije i razvitka poljoprivredne proizvodnje na području općine Cerna kroz djelatnosti koje će omogućiti prvenstveno:

    1. Funkcioniranje jedinstvenog sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina na području općine Cerna.
    2. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje prinosa putem navodnjavanja poljoprivrednih površina.
    3. Brigu o primjeni najsuvremenijih metoda u poljoprivrednom uzgoju te uvođenje najprikladnijih rješenja u poljoprivrednoj proizvodnji.
    4. Izmjenu iskustava i rješavanje stručnih pitanja
    5. Pripremu i izradu projekata za navodnjavanje i druge aktivnosti vezane uz unapređenje poljoprivredne proizvodnje.