Društveno poticana stanogradnja u općini Cerna

Općina Cerna provodi anketu o zainteresiranosti za POS u općini Cerna

Općina Cerna provodi anketu o interesu mještana za društveno poticanu stanogradnju na području općine kao prvi korak u ostvarivanju Programa POS-a. Molimo sve zainteresirane mještane da popune Anketni upitnik koji se nalazi na ovoj stranici i da nam popunjeni upitnik vrate na e-mail adresu: opcina.cerna@vu.t-com.hr ili poštom na adresu: Općina Cerna, Šet. dr. F. Tuđmana 2, 32272 Cerna najkasnije do 17. travnja 2010.

U slučaju primjerenog interesa mještana za Program poticane stanogradnje, Općina Cerna će u suradnji sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama poduzeti daljnje korake kako bi se Program POS-a u što skorijem roku mogao ovdje i ostvariti.

Unaprijed zahvaljujemo svima na suradnji.