Zabava na igralištu „Dužice“

Nekima je poplava donijela ogromne štete, dok je djeci pružila priliku za neuobičajenu zabavu.

Da zabave ne manjka i za vrijeme poplava potvrđuju mališani koji su u povećoj lokvi vode na stadionu „Dužice“ NK Budućnosti u Šiškovcima pronašli način da se zabave gacajući po plićaku tople vode, a biti će toga još, jer školski praznici su dugi. Jedino bi se po ovoj slici članovi, a posebice čelnici NK Budućnost trebali zapitati što bi unaprijedilo kvalitetu ovog viteškog terena.