Novi informativno turistički putokazi u Općini Cerna

Postavljeni turistički putokazi na prometnice u općini Cerna

Općina Cerna 11. listopada 2010.g. postavila je u Cerni i Šiškovcima nove putokaze informativno turističkog sadržaja koji kazuju mjesto neke ustanove, organizacije, turističko ugostiteljskoga prostora i slično. Putokazi su postavljeni uz cestu po pisanim propisima smeđe boje u obliku strelice usmjerene u pravcu tekstom određene destinacije ili ustanove što ih i svrstava u prometno znakovlje informativno turističkog karaktera. Ovim je Općina Cerna poboljšala informiranost u okvirima lokalne zajednice, te vidno prikazala već postojeće preduvjete za mogući razvoj turističke ponude u našoj mikro regiji.

Damir Besednik