Prethodna rasprava u tijeku izrade nacrta prijedloga Prostornog plana Općine Cerna

.

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07) i Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Cerna („Službeni vjesnik» Vukovarsko srijemske županije, broj 18/10, Načelnik Općine Cerna, objavljuje

PRETHODNU RASPRAVU

u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Cerna

  1. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Cerna održati će se dana 02.12. 2010. u 11:00 sati u prostorijama Općine Cerna, Ulica Šetalište dr. F. Tuđmana 2.
  2. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvata Plana.
  3. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Cijeli dokument si skinite ovdje