Postavljena vertikalna turistička signalizacija

Dovršetkom projektne dokumentacije za izradu turističke signalizacije ista je proteklih dana, na radost općine i postavljena.

Dovršetkom projektne dokumentacije za izradu turističke signalizacije ista je proteklih dana, na radost općine i postavljena.
Naime, svrha joj je da sudionike u prometu usmjeri u smjeru odredišta na lokalnim, nerazvrstanim i županijskim cestama u Cerni i Šiškovcima. Općina Cerna je u suradnji sa Turističkom zajednicom RH i uz potporu Ministarstva turizma uspiješno završila ovaj projekt. Valja izdvojiti da smo jedina općina koja je kod postavljanja signalizacije koristila novu metodu temeljenja znakovlja – bez betoniranja. Tvrtka Multinorm d.o.o. kao zastupnik Terrafix-a za RH nam je omogućila da pri postavljanju signalizacije koristimo vijke za temeljenje te time našu Cernu zaštitimo od utjecaja građevinskih radova. Naše javne površine su ostale, ovim načinom temeljenja, netaknute i spremne su na daljnje uređivanje. Same radove temeljenja je izvršila tvrtka Matijević građenje d.o.o. koja je ujedno i glavni montažer Multinorma za vijke. Samo postavljanje i izradu znakovlja je radila tvrtka Stil trgovina d.o.o.
Završetkom ovog projekta te načinom temeljenja znakovlja naša Cerna je dobila još jednu u nizu turističku notu koja će našim posjetiocima uvelike olakšati da nađu naše znamenitosti.