Prijem mještana kod načelnika

Ponedjeljkom od 8 do 10, te svakoga radnog dana uz prethodnu najavu i dogovor.

Vrata načelnikovog ureda za građane općine Cerne biti će otvorena svaki ponedjeljak od 8.00 do 10.00 sati, a izvan tog termina moguće je dogovoriti primanje svakog radnog dana uz prethodnu najavu i dogovor s tajnicom osobno ili na telefon 843-790.