Raspisan natječaj za Nabavu Električne energije

Općina Cerna raspisala je natječaj za opskrbu električnom energijom.

Općina Cerna raspisala je natječaj za opskrbu električnom energijom.
Rok dostave ponuda je 17.4.2012. (utorak) do 9.00 sati.

Sve detalje o natječaju možete skinuti u prilogu.