natječaj za stipendiju općine Cerna za akademsku godinu 2015/2016.

[boc_spacing height=”20px”]

[highlight dark=”yes”]Rezultati natječaja:
Odluka o dodjeli studentskih stipendija 2015/2016 (1480 downloads) [/highlight]

[boc_spacing height=”20px”]

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

 • studenti upisani na Sveučilišni studij ili Akademiju
 • studenti redovno upisani u drugu godinu studija i više u akademskoj 2015/2016. godini,
 • studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području općine Cerna u posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije,
 • studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora,
 • studenti upisanu u drugu, treću, četvrtu i petu godinu koji imaju minimalni prosjek ocjena 3,00
 • studenti koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.

 

Osnovna mjerila za dodjelu stipendije

 • prosjek ocjena
 • socijalni status utvrđen prema prihodu ostvarenom po članu kućanstva.

Zahtjevu za stipendiju podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:

 • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu,
 • izvornik prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija,
 • presliku svih stranica indeksa,
 • preslika osobne iskaznice,
 • vlastoručno potpisana izjava studenta da nema odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu),
 • vlastoručno potpisana izjava studenta o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu) ,
 • izvornik potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu izdane od nadležne Porezne uprave Ministarstva financija za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja,
 • preslika Rješenja HZMO o utvrđenom stupnju invaliditeta,
 • rješenja ili potvrde
  • da kandidata uzdržava samohrani roditelj ,
  • da je kandidat iz obitelji s troje ili više djece (preslike rodnih listova djece),
  • da je kandidat dijete bez oba roditelja,
  • da je kandidat iz obitelji s dva ili više studenta.

 

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za stipendiju.
Stipendija će se isplatiti za 15 studenata, a isplaćuje se u 10 jednakih mjesečnih obroka po 500,00 kuna počevši od mjeseca siječnja do zaključno mjeseca listopada.
Svi će kandidati biti pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja.

Obrazac Zahtjeva i Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Cerna može se podići u Općini Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, Cerna ili preuzeti s web adrese općine Cerna, www.cerna.hr

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendije općine Cerna za školsku godinu 2015/2016. treba dostaviti najkasnije do 25.01.2016. godine na adresu:

Općina Cerna
Šetalište dr. Franje Tuđmana 2
32 272 Cerna
s naznakom:
“Za natječaj za dodjelu stipendija”.

Nepotpuni i nepravodobno pristigli Zahtjevi neće se razmatrati.

Prilozi:

natječaj za stipendiju općine Cerna za akademsku godinu 2015/2016. (1242 downloads)
zahtjev za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2015./2016. (1084 downloads)