Javni natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Cerne za 2016. godinu

Općina Cerna će u 2016. godini dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:

  1. Program sufinanciranja pripreme i izrade projektne dokumentacije za EU fondove na poljoprivrednim gospodarstvima Općine Cerna
  2. Program financiranja polaganja ispita o održivoj uporabi pesticida poljoprivrednicima s područja Općine Cerna

Korisnik sredstava potpore je:

  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Cerna upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji je i do sada bio dobar gospodar
  • ulaganje se obavlja na području Općine Cerna
  • nema dugovanja prema Općini Cerna

Program sufinanciranja pripreme i izrade projektne dokumentacije za EU fondove na poljoprivrednim gospodarstvima Općine Cerna

Uvjeti za dodjelu potpore su:

Pravo na subvenciju imaju poduzetnici za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Potpora će se odobriti korisniku za:

Program sufinanciranja pripreme i izrade projektne dokumentacije za EU fondove na poljoprivrednim gospodarstvima Općine Cerna

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 25.000 kuna za 2016. godinu.

Program financiranja polaganja ispita o održivoj uporabi pesticida poljoprivrednicima s područja Općine Cerna

Potpora Općine Cerna za edukaciju i stručno usavršavanje za rad za upravljanje pesticidima odobrit će se za troškove školovanja za jednog člana, zaposlenu osobu ili predstavnika poljoprivrednog gospodarstva koji će sudjelovati u nabavi i radu s pesticidima. Troškove polaganja ispita i izrade iskaznice polaznici će snositi sami, dok će troškove školovanja snositi Općina Cerna, bez obzira na to da li se školuju u organizaciji Općine Cerna ili nekoga drugoga.

Najviši iznos potpore je 300,00 kn po osobi koja se educira, jednokratno po zahtjevu.

OSTALE ODREDBE

Općinski poticaj, može se ostvariti samo jednom godišnje, a isplaćuje se jednokratno.

Zahtjevi za općinske subvencije s potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se na propisanom obrascu, koji se može pronaći na službenim Internet stranicama Općine Cerna (www.cerna.hr).

Zahtjevi se podnose u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerna, Šet.dr.F.Tuđmana 2, Cerna.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 032/843­794.

OBVEZE KORISNIKA

Korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva je podložan provjeri Povjerenstva koje odlučuje o dodjeli potpore u cilju provjere istinitosti podataka.

Ukoliko korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priloži neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Cerna, te će podnositelj zahtjeva biti isključen iz svih potpora u poljoprivredi i narednih pet (5) godina.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev se predaje propisanim obrascima ovisno o vrsti potpore koji se mogu podići u prostorijama Općine Cerna.

Za svaki od dokumenata koji su traženi u Zahtjevu podnositelj zahtjeva je dužan priložiti vjerodostojnu dokumentaciju, odnosno druge dokaze.

 

NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Zahtjevi se podnose poštom preporučeno ili osobno predajom u Općinu Cerna.

Općina Cerna, Šet.dr.F.Tuđmana 2, Cerna, s naznakom Javni natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi – ne otvaraj“.

VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA

Natječaj je otvoren do 15. studenog 2016. godine.