Stipendije za učenike u obrtničkim zanimanjima

Ministarstvo poduzetništva i obrta raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima u obrtničkim zanimanjima u iznosu od 750 Kn mjesečno.

 • autolakirer
 • automehaničar
 • autlimar
 • bravar
 • dimnjačar
 • elektroinstalater
 • fasader
 • krovopokrivač
 • instalater grijanja i klimatizacije
 • vodoinstalater
 • plinoinstalater
 • instalater kućnih instalacija
 • konobar
 • kuhar
 • mesar
 • pekar
 • slastičar
 • krojač

Zahtjevi se podnose Ministarstvu poduzetništva i obrta

Rok za podnošenje: 1.9.2016. – 14.10.2016.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PRIJAVU

 1. Ispunjeni Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2016 za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“
 2. Skupna izjava STIPENDIRANJE/2016
 3. Preslika osobne iskaznice ili domovnice učenika/ce
 4. Dokument kojim se dokazuje upis u srednju školu koja izvodi programe za stjecanje zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) u školskoj godini 2015./2016., odnosno u određeni razred srednje škole (dokumentom se potvrđuje i status redovitog učenika i status učenika vezano uz neponavljanje razreda),  ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 5. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda osnovne škole za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole
 6. Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave za 2015. godinu o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za sve članove kućanstva starije od 15 godina uključujući podnositelja prijave (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske potpore, isplaćene naknade u slučaju nezaposlenosti), ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 7. Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave za 2015. godinu o prihodima ostvarenim samostalnim radom (obrt, poljoprivreda i slično), ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave (ukoliko je primjenjivo)
 8. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave (ukoliko je primjenjivo)
 9. Dokaz o  posebnim obiteljskim prilikama – dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili preslika drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, odnosno izvadak iz matice umrlih za roditelja, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta (80% i više), pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb i slično (ukoliko je primjenjivo)
 10. Preslika mišljenja Službe za profesionalno usmjeravanje ili preslika nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb za učenike s teškoćama u razvoju ili invaliditetom (ukoliko je primjenjivo)
  Dokaz na temelju kojeg se ostvaruju bodovi vezani uz postignuća na natjecanjima (ukoliko je primjenjivo)
 11. Mišljenje područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano uz obrtnička zanimanja iz sustava vezanih obrta (jedinstveni model obrazovanja (JMO)) koja su na određenom području deficitarna, a nisu obuhvaćena ovim , ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave (ukoliko je primjenjivo)
 12. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa učenika/ce.

Informacije o uvjetima: 097 658 2974
PC Administracija Županja, Aleja M.hrvatske 57