Javni poziv za prijavu projekata općinskih udruga za 2017.

Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

 • unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom
 • promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja
 • rad s djecom i mladima
 • skrb o starijim osobama
 • promicanje i zaštite ljudskih prava i sloboda
 • rad sa sudionicima Drugog svjetskog rata i civilnim invalidima rata
 • zaštita potrošača
 • zaštita okoliša i prirode
 • zaštita i uzgoj životinja
 • očuvanje tradicije i običaja baština i razvoja svijest o kulturno etnografskom blagu ovoga kraja
 • rad stručnih udruga
 • djelovanje udruga koje rade s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 60.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 15.000,00 kuna.

Način plaćanja:
Projekti za koje su odobrena financijska sredstva do 15.000,00 kuna, a provode se do kraja godine, nakon potpisivanja ugovora sredstva će biti doznačena ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, odnosno o dinamici punjenja proračuna, a razliku do iznosa ukupnih prihvatljivih troškova u roku od 30 dana nakon što davatelj financijskih sredstava prihvati završni izvještaj – a sve na temelju zahtjeva za isplatu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 28. veljače 2017. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila sve prethodne obveze prema Općini Cerna te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture za 2017. godinu.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Cerna (www.cerna.hr).

Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu:

OPĆINA CERNA
Šetalište dr. F. Tuđmana 2
32272 CERNA
Za Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja kulture za 2017. godinu – NE OTVARATI

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja kulture za 2017. godinu.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pismenim putem.

Prilozi:

Upute za prijavitelje - udruge 2017 (831 downloads)
Obrazac opisa projekta - udruge 2017 (799 downloads)
Obrazac proračuna projekta - udruge 2017 (793 downloads)
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - udruge 2017 (790 downloads)
Izjava o partnerstvu - udruge 2017 (807 downloads)