Izbori 2017.

Na području OPĆINE CERNA određuju se biračka mjesta:

biračko mjesto broj    1.

CERNA, OSN, ŠKOLA “MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ”, ŠETALIŠTE DR. FRANJE TUĐMANA 3
koje obuhvaća biraće s prebivalištem u
CERNA: BRA
ĆE RADIĆ, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, LJUDEVITA GAJA, MARIJA JURAČIĆA, MILANA MATKOVIĆA
5-11 (NEPARNI), MIROSLAVA TIŠLJARA 1-17 (NEPARNI), MIROSLAVA TIŠLJARA 2-28 (PARNI)

biračko mjesto broj    2.

ŠIŠKOVCI, DRUŠTVENI DOM U ŠIŠKOVCIMA, J.KOZARCA I
koje obuhvaća biraće s prebivalištem u
ŠIŠKOVCI: ANTUNA – TUNJE JEMRI
ĆA, BRAĆE RADIĆ, DRAGE MAJSTROVIĆA, FRANJE JURČIĆA,
J.J.STROSSMAYERA, JOSIPA KOZARCA, KRALJA TOMISLAVA, MARINKA ŠIMUNAC, MARTINA MARTIĆA, MATIJE
GUPCA, RIBIČKA ULICA, STJEPANA RADIĆA, ŽELJKA JURČEVIĆA

biračko mjesto broj    3.

CERNA, OSN. ŠKOLA “MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ”, ŠETALIŠTE DR. FRANJE TUĐMANA 3
koje obuhvaća biraće s prebivalištem u
CERNA: ANTE STAR
ČEVIĆA, JOSIPA KOZARCA, KOLOOVORSKA, KRALJA ZVONIMIRA 4-68 (PARNI), KRALJA
ZVONIMIRA 0-2 (PARNI), KRALJA ZVONIMIRA 1-109 (NEPARNI), KRALJA ZVONIMIRA 2C, KRALJA ZVONIMIRA 2F,
KRALJA ZVONIMIRA 26, MIRE BORIČIČA 1-15F (NEPARNI), MIRE BORIČIĆA 6-18 (PARNI), OBALA GORJANSKIH

biračko mjesto broj    4.

CERNA, OSN. ŠKOLA “MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ “, ŠETALIŠTE DR.FRANJE TUĐMANA 3
koje obuhvača biraće s prebivalištem u
CERNA: ANTUNA MIHANOVI
ĆA, CRKVIŠTE, IVANA MEŠTROVIĆA, JURIŠIĆEVA, LOVAČKA, MALA CERNA, MATIJE
GUPCA, NIKOLE JURIŠIĆA

biračko mjesto broj   5.

CERNA, OSN.ŠKOLA “MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ”, ŠETALIŠTE DR.FRANJE TUĐMANA 3
koje obuhvaća biraće s prebivalištem u
CERNA: KNEZA DOMAGOJA, KRALJA TOMISLAVA, LJUDEVITA POSAVSKOG, ŠETALIŠTE DR. FRANJE TU
ĐMANA,
ULICAJAKOBOVCI, ULICA MLAKA, VELIKA CERNA, VIKEND NASELJE BLATO 4-44 (PARNI), VIKEND NASELJE BLATO 1-
43 (NEPARNI), VUKOVARSKA

 

Kandidacijske liste

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA  –  HDZ

Nositelj liste: GORAN BEGOVIĆ
Kandidatkinje i kandidati:

 1. GORAN BEGOVIĆ; HRVAT; CERNA, NIKOLE JURIŠIĆA 18; rod. 11.02.1980; OIB: 52434937560; M
 2. BRANKO STOJČIĆ; HRVAT; CERNA, LJUDEVITA GAJA 49/A; rođ. 17.02.1966; OIB: 53042253760; M
 3. JOSIP KUTEROVAC; HRVAT; CERNA, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 18; rod. 08.12.1969; O1B: 46050230072; M
 4. PAVO BLAŽEVIĆ; HRVAT; ŠIŠKOVCI, MATIJE GUPCA 14; rod. 01.07.1967; OIB: 90985053631; M
 5. IRENA KATIĆ; HRVATICA; CERNA, MATIJE GUPCA 10; rođ. 02.07.1990; OIB: 49981305996; Ž
 6. ŽELJKO KREŠIĆ; HRVAT; CERNA, IVANA MEŠTROVIČA 6; rod. 11.03.1959; 01B: 13549329182; M
 7. KRISTINA ŠTIMAC; HRVATICA; ŠIŠKOVCI, STJEPANA RADIČA 8/A; rod. 05.12.1988; O1B: 69201105056; Ž
 8. JOZO TESLA; HRVAT; CERNA, LJUDEVITA GAJA 19; rod. 17.08.1960; O1B: 43626298714; M
 9. JURICA KATIĆ; HRVAT; CERNA, VELIKA CERNA 46; rod. 09.04.1985; OIB: 97152034212; M
 10. NIKOLINA JURČEVIĆ; HRVATICA; CERNA, ANTE STARČEV1ČA 68; rod. 17.09.1990; Đ1B: 21152308511; Ž
 11. VLADO KARALIĆ; HRVAT; CERNA, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 33; rod. 03.06.1964; OIB: 26829000613; M
 12. MATO JEMRIĆ; HRVAT; ŠIŠKOVCI, ANTUNA – TUNJE JEMRIČA 2; rod. 24.02.1957; 01B: 43941981249; M
 13. MANDA ĐURIĆ; HRVATICA; CERNA, MALA CERNA 145; rod. 22.05.1965; OIB: 08454854622; Ž

 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj Iiste: TOMISLAV REŠIĆ
Kandidatkinje/kandidati:

 1. TOMISLAV REŠIĆ; HRVAT; CERNA, BRAĆE RADIĆ 33; rod. 30.07.1980; 01B: 75599755502; M
 2. ILIJA SALIĆ; HRVAT; CERNA, VUKĐVARSKA 45; rod. 02.03.1981; 01B: 32739759604; M
 3. MARICA GRGIĆ; HRVAT1CA; CERNA, KNEZA DOMAGOJA 15; rod. 15.11.1968; OIB: 07724319599; Ž
 4. ADAM DEKANOVIĆ; HRVAT; CERNA, VELIKA CERNA 36; rod. 03.08.1967; 0113: 56961628804; M
 5. LIDIJA SALIĆ; HRVATICA; CERNA, BRAĆE RADIĆ 17; rod. 04.03.1981; OIB: 30985969042; Ž
 6. HRVOJE BILIĆ; HRVAT; CERNA, VELIKA CERNA 5; rod. 06.02.1971; 01B: 93729513406; M
 7. MAJA DEKANOVIĆ; HRVATICA; CERNA, VELIKA CERNA 35/A; rod. 25.09.1989; 01B: 45794524562; Ž
 8. KATARINA ROHAČEK; HRVATICA; CERNA, JOSIPA KOZARCA 42; rod. 24.11.1964; 01B: 67831670091; Ž
 9. MARIJA BIJELONJIĆ; HRVATICA; CERNA, MATIJE GUPCA 4; rod. 24.10.1977; OIB: 91632422383; Ž
 10. DARIO MATIJEVIĆ; HRVAT; CERNA, KOLODVORSKA 21; rod. 07.06.1990; 01B: 72545812101; M
 11. VALENTINA BORIČIĆ; HRVATICA; CERNA, MATIJE GUPCA 2/C; rod. 03.03.1995; 01B; 35476515172; Ž
 12. JOSIP SPUDIĆ; HRVAT; CERNA, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 80; rod. 07.08.1987; 01B: 57875543140; M
 13. MATO JAKŠIĆ; HRVAT; CERNA, MALA CERNA 73; rod. 27.02.1952; 01B: 13353874825; M

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA HSLS
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE HDSSB HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA HSU

Nositeljica liste: ANITA BUBALO JAMBROVIĆ
Kandidatkinje/kandidati:

 1. ANITA BUBALO JAMBROVIĆ; HRVATICA; ŠIŠKOVCI, J.J.STROSSMAYERA 32; rod. 14.05.1992; 01B: 14458593787; Ž
 2. IVAN JURČEVIĆ; HRVAT; CERNA, JURIŠIĆEVA 59; rod. 27.02.1961; 01B: 28371111024; M
 3. DRAŽEN CINDRIĆ; HRVAT; CERNA, MALA CERNA 2/B; rod. 11.01.1968; 01B: 56985614805; M
 4. DAMIR BESEDNIK; HRVAT; CERNA, LJUDEVITA GAJA 76; rod. 13.07.1975; 01B: 39955265915; M
 5. ZVONIMIR PAVLOVIĆ; HRVAT; CERNA, IVANA MEŠTROVIĆA 27; rod. 28.09.1984; 01B: 10108388246; M
 6. ANA BOŠNJAK; HRVATICA; CERNA, JOSIPA KOZARCA 22; rod. 12.11.1954; 01B: 76178945420; Ž
 7. MARIJA KOPRTLA; HRVATICA; CERNA, KRALJA ZVONIMIRA 61; rod. 02.07.1967; 01B: 74482820509; Ž
 8. KATE KADIĆ; HRVATICA; CERNA, BRAĆE RADIĆ 127; rod. 25.11.1946; 01B: 24264448867; Ž
 9. MARKO ŠEBALJ; HRVAT; CERNA, BRAĆE RADIĆ 79/A; rod. 03.01.1959; 01B: 07997915424; M
 10. TAMARA DASOVIĆ; HRVATICA; CERNA, KOLODVORSKA 87; rod. 16.04.1994; 01B: 03471343799; Ž
 11. JASMINA IVANŠIĆ; HRVATICA; CERNA, JURIŠIČEVA 90; rod. 29.08.1982; 01B: 31837487224; Ž
 12. JOSIP TARADE, bacc.ing.sec.; HRVAT; ŠIŠKOVCI, J.J.STROSSMAYERA 56; rod. 05.04.1991; OIB: 21219652825; M
 13. TOMISLAV KESEGIĆ; HRVAT; CERNA, MALA CERNA 157; rod. 28.01.1993; 01B: 08967241678; M

 

 

 

Izbori 2017. (701 downloads)