Obavijest o davanju na uvid nacrta Plana gospodarenja otpadom 2018.-2024.

Poštovani mještani općine Cerna obavještavamo Vas da je pokrenut postupak donošenja Plana gospodarenja otpadom za period 2018.-2024. godine.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom za period 2018.-2024. godine dostupan je na uvid na internetskoj stranici www.cerna.hr te u prostorijama općine Cerna svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 13:00 sati od 20. 12. 2017. do 22. 01. 2018. godine.

Svoje primjedbe, prijedloge i mišhenja možete dostaviti u pisanom obliku u općinu Cerna, Šet. Dr. F. Tudmana 2, Cerna poslati elektronski na adresu opcina.cernal@gmail.com

Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2018.- 2024. (1374 downloads)