Prezentacija Programa za zapošljavanje žena „Zaželi”

HRVATSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA OPĆINA CERNA
JAVNI POZIV
na prezentaciju Programa za zapošljavanje žena „Zaželi”
Pozivamo zainteresirane na prezentaciju Programa za zapošljavanje žena „Zaželi” koja će se održati dana 23. 01. 2017. u 13,00 sati u Pastoralnom centru u Cerni.