Upis djece u Predškolu

Upis djece u Predškolu vršit će se od 15. siječnja 2018. do 31. siječnja 2018. od 8:00h – 13:00h u Tajništvu Škole.

Predškola započet će s radom 05. veljače 2018.

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

  1. Preslika domovnice
  2. Preslika rodnog lista
  3. OIB

U Predškolu upisuju se djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2011. do 31. ožujka 2012., koja će u školskoj godini 2018./2019. pohađati prvi razred osnovne škole.