“ZAŽELI” – Program zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunji

Oglas na HZZ

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu ZAŽELI

“Program zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunji”

 

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA U

NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

 

 

Hrvatski Crveni križ- Gradsko društvo Crvenog križa Županja, dr. Franje Račkog 30B, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u projektu ZAŽELI “Program zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunji”

 

Trajanje radnog odnosa: 24 mjeseca

 

Broj radnika koji se traži: 15 radnica

 

Mjesto rada: Cerna

 

Opis poslova:

 

– dostava namirnica

– održavanje čistoće stambenog prostora

– pranje i glačanje rublja

– ostale usluge u kući okućnici

– pomoć pri oblačenju i svlačenju

– briga o higijeni i osobnom izgledu

– pomoć u socijalnoj integraciji

– posredovanje u ostavrivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje

– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

– drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba

 

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 03. travnja 2018. godine do 02. travnja 2020. godine

 

Uvjeti za mogućnost rada su:

 

– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najmanje osnovnoškolskim, a najviše srednjoškolskim obrazovanjem

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo.

 

Uz obrazac Prijave na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 

1. Životopis

2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti

3. Preslika osobne iskaznice

4. Ispis staža iz e-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

5. Dokaz o završenoj školi

6. Obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje njegovateljicu starih i nemoćnih osoba

 

Obrazac Prijave na natječaj i Izjave o pristanku na osposobljavanje za njegovateljicu starih i nemoćnih osoba moguće je preuzeti u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Županja, dr. Franje Račkog 30 b, od 08:00 do 14:00 sati ili na internet stranicama Crvenog križa Županja www.crvenikrizzupanja.hr .

 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na Oglas dostavljaju se u roku 10 (deset) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog društva Crvenog križa Županja, a najkasnije do 05. veljače 2018. godine, PREPORUČENO poštom ili osobno na adresu:

 

 

 

 

 

Hrvatski Crveni križ- Gradsko društvo Crvenog križ Županja

dr. Franje Račkog 30 b

32270 Županja

 

s naznakom “Prijava na oglas Zapošljavanje žena u Cerni, Gradištu i Gunji”

 

Hrvatski Crveni križ- Gradsko društvo Crvenog križ Županja zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog obrazloženja.

 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađat i završiti Program osposobljavanja za poslove njegovateljice starijih i nemoćnih osoba.


 

Poslodavac

HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA


pismena zamolba: Dr.F.Račkog 30b, 32270 Županja