Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Cerna

Općina Cerna izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države na području općine Cerna. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s
popratnom dokumentacijom, može se od 18. svibnja do 02. lipnja 2018. godine izvršiti radnim
danom od 9.00 do 13.00 sati u prostorijama općine Cerna, Šet.dr.F.Tuđmana 2, Cerna.
Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog
uvida. O svim prigovorima odlučivat će općinsko vijeće općine Cerna u roku od 30 dana.
Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Cerna moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i
adresu podnositelja, te se dostavljaju u prostorije općine , Šet.dr.F.Tuđmana 2, Cerna, zaključno sa 2.6.2018.