JAVNI POZIV OPG-ima na temu problematike u poljoprivrednoj proizvodnji i moguća rješenja

JAVNI POZIV OPG-ima na temu problematike u poljoprivrednoj proizvodnji i moguća rješenja

Predavanje će se održati 11. rujna 2018.g. u 11,00h u Pastoralnom centru župe sv. Mihaela u Cerni (Kolodvorska ulica 1).

Teme su:

  1. Problemi u poljoprivredi i moguća rješenja.
  2. Smanjenje troškova u proizvodnji.
  3. Proizvodnja visokodohodovnih kultura i plasman na tržište.
  4. Poticaj u ekološkoj proizvodnji.