EduAkcija

Učilište Studium provodi hvale vrijedan projekt EduAkcija, i ovom objavom želimo potaknuti sve zainteresirane s područja LAG-a Bosutskiniz, ukoliko žele, mogu se javiti na navedeni broj telefona i prijaviti za željenu, ovim projektom besplatnu prekvalifikaciju ili osposobljavanje. U nastavku teksta Vam ukratko želimo predstaviti njihovu ponudu:

Preko projekta EduAkcija osigurali su besplatne prekvalifikacije i osposobljavanja i sada prikupljaju kandidate koji se žele besplatno prekvalificirati ili osposobiti za :

 • Prekvalifikacija za zanimanje kuhar,
 • prekvalifikacija za zanimanje konobar,
 • osposobljavanje za barmena,
 • osposobljavanje za jednostavne poslove u kuharstvu.

Edukacije su besplatne svima koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

 • osobe od 15 – 34 godine starosti samo sa završenom osnovnom školom, mogu biti
  zaposleni i nezaposleni
 • osobe sa završenom srednjom školom, ali najviše trogodišnjom, mogu biti zaposleni i
  nezaposleni
 • osobe starije od 34 godine sa završenom najmanje osnovnom školom, a najviše
  četverogodišnjom srednjom školom, nezaposlene godinu dana i više.

 

Ukoliko ste zainteresirani javite se u ured Učilišta na broj telefona 032/617 100, i mob. 091/356 00 00.