Anketa LAG-a Bosutski Niz vezano uz potrebe za edukacijama i plasmanom proizvoda OPG-a i obrta

Molimo Vas da popunite anketu LAG-a BN vezano za potrebe za edukacijama i plasmanom proizvoda OPG-a, obrta na području našeg LAG-a

Poveznica: https://docs.google.com/…/1hFR9aPCkstUTfLjDFb0dUDXy7eX…/edit

  

Comments are closed.