Obavijest roditeljima učenika

OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE KUPOVINE UDŽBENIKA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE CERNA

Općina Cerna poziva roditelje svih učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Cerna koji ne dobivaju besplatne udžbenike da podnesu zahtjev za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika.

Zahtjev je potrebno preuzeti i predati u prijamni ured općine Cerna na adresi Šet. dr. F. Tuđmana 2, Cerna osobno ili putem pošte do 01.10.2020.
Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi roditelji djece koja su redoviti učenici srednje škole te zajedno s roditeljem/skrbnikom imaju prebivalište na području općine Cerna.

Iznos sufinanciranja iznosi 750,00 kn za jedno dijete, 1.500,00 kn za dvoje djece, 2.250,00 kn za troje, 3.000,00 kuna za četvero, 4.000,00 kuna za petero. Za svako sljedeće dijete iznos se uvećava za 1.000,00 kuna.

Da bi ostvarili pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika:

  • učenici moraju biti polaznici srednje škole i imati prebivalište na području općine Cerna,
  • moraju biti izmirene obveze prema općini Cerna (komunalna naknada, komunalni doprinos, grobna naknada,..)

Naknade za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika isplaćivat će se roditeljima učenika na njihove transakcijske račune nakon predaje ispunjenog zahtjeva i provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika.

 

ZAHTJEVU JE POREBNO PRILAŽITI:

1. Dokaz o prebivalištu roditelja na području Općine Cerna za korisnika (uvjerenje/preslika osobne iskaznice)
2. Presliku tekućeg računa s IBAN brojem
3. Potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu.

OBAVIJEST-RODITELJIMA-UČENIKA-SREDNJIH-ŠKOLA.docx (454 downloads)

 

Obavijest roditeljima učenika osnovne škole

Općina Cerna je za sve učenike od prvog do osmog razreda osigurala bilježnice, radne bilježnice, radne materijale i likovne mape za novu školsku godinu. Bilježnice i radne bilježnice će preuzeti po dolasku u školu prvi dan početka nastave zajedno s udžbenicima.

NAPOMENA:
Omoti za knjige i bilježnice nisu u paketu.
Učenici osnovne škole ne moraju donositi potvrdu o upisu. Iste će Škola dostaviti za sve učenike.

 

OBAVIJEST-RODITELJIMA-UČENIKA-OSNOVNE-ŠKOLE.docx (340 downloads)