Javni poziv za prijavu projekata iz područja sporta za 2021. g

Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku
projektima.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

  • treninga i natjecanja sportaša
  • sporta osoba s invaliditetom
  • projekti sporta djece i mladeži
  • rad sportskih škola

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 720.000,00 kuna.


Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je
1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 250.000,00 kuna.


Način plaćanja:
Projekti za koje su odobrena financijska sredstva do 15.000,00 kuna, a provode se do kraja godine,
nakon potpisivanja ugovora sredstva će biti doznačena ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava,
odnosno o dinamici punjenja proračuna, a razliku do iznosa ukupnih prihvatljivih troškova u roku od
30 dana nakon što davatelj financijskih sredstava prihvati završni izvještaj – a sve na temelju zahtjeva
za isplatu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 20. veljače 2021. godine.


Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekta u okviru ovog Javnog poziva na
razdoblje provedbe do 12 mjeseci.


Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je
upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s
propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila sve prethodne obveze prema
Općini Cerna te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni
poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata iz područja
sporta za 2021. godinu.


Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama
za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Cerna (www.cerna.hr).
Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu:

OPĆINA CERNA
Šetalište dr. F. Tuđmana 2
32272 CERNA

Za Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja sporta za 2021. godinu – NE OTVARATI

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne
dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora,
postupanje s dokumentacijom kao detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za
prijavu projekata udruga iz područja sporta za 2021. godinu.


Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju
propisane uvjete Javnog poziva

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pismenim putem.

Javni poziv za prijavu projekata iz područja sporta za 2021. g (425 downloads)
Uputa za prijavitelje (443 downloads)
Obrazac opisa programa (410 downloads)
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (387 downloads)
Obrazac izjave o partnerstvu (375 downloads)
Kontrolna lista (403 downloads)