Javni poziv za prijavu projekata iz područja udruga građana za 2021. g

Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku
projektima.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

 • unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom
 • promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja
 • rada s djecom i mladima
 • skrb o starijim osobama
 • promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda
 • sudionici Drugog svjetskog rata i civilni invalidi rata
 • zaštita potrošača
 • zaštita okoliša i prirode
 • izaštita i uzgoj životinja
 • očuvanje tradicije i običaja, baština i razvoj svijesti o kulturno-etnografskom blagu ovog kraja
 • rad stručnih udruga
 • rad s hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 60.000,00 kuna.


Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je
1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 15.000,00 kuna.


Način plaćanja:
Projekti za koje su odobrena financijska sredstva do 15.000,00 kuna, a provode se do kraja godine,
nakon potpisivanja ugovora sredstva će biti doznačena ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava,
odnosno o dinamici punjenja proračuna, a razliku do iznosa ukupnih prihvatljivih troškova u roku od
30 dana nakon što davatelj financijskih sredstava prihvati završni izvještaj – a sve na temelju zahtjeva
za isplatu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 20. veljače 2021. godine.


Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekta u okviru ovog Javnog poziva na
razdoblje provedbe do 12 mjeseci.


Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je
upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s
propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila sve prethodne obveze prema
Općini Cerna te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni
poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata iz područja
udruga građana za 2021. godinu.


Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama
za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Cerna (www.cerna.hr).
Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu:

OPĆINA CERNA
Šetalište dr. F. Tuđmana 2
32272 CERNA

Za Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja udruga građana za 2021. godinu – NE OTVARATI

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne
dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora,
postupanje s dokumentacijom kao detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za
prijavu projekata udruga iz područja udruga građana za 2021. godinu.


Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju
propisane uvjete Javnog poziva

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pismenim putem.

Kontrolna lista udruga građana (358 downloads)
Obrazac izjave o partnerstvu udruge građana (332 downloads)
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja udruge građana (350 downloads)
Obrazac opisa programa udruge (351 downloads)
Upute za prijavitelje (329 downloads)
Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja udruga građana za 2021. g (312 downloads)