Natječaj za dodjelu poticaja za rješavanje vlastitog stambenog pitanja

Općina Cerna objavljuje Javni natječaj za dodjelu poticaja za kupovinu prve nekretnine ili za gradnju stambenog objekta kojim se rješava vlastito stambeno pitanje na području Općine Cerna u visini od 20.000,00 kuna.