Javni poziv za iskaz interesa za kućni komposter

Cilj Javnog poziva je osiguranje potrebne opreme te poticanje kućnog kompostiranja na
području općine Cerna s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada.

Online zahtjev:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWVAvtCZf3TCyGzVyZnvUIJZCJ2VSR3mUTgu7fSD-hRHqK9w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0