Odvoz miješanog komunalnog otpada ide prema rasporedu

ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. OBAVJEŠTAVA KORISNIKE DA JE ODVOZ MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA PREMA REDOVITOM RASPOREDU, NA PRAZNIK, U UTORAK 22.06.2021. god.