Odluka o izboru motiva Žetvenih svečanosti

Odluka o izboru motiva Žetvenih svečanosti

Načelnik Općine Cerna raspisao je Javni poziv za podnošenje prijedloga za izradu motiva
Žetvenih svečanosti 2021. godine kojim su pozvane sve zainteresirane osobe da izrade
prijedlog motiva za Žetvene svečanosti.

Rok za podnošenje prijedloga je bio do 18. lipnja 2021. godine.

Pristigle prijedloge razmotrio je Organizacijski odbor Žetvenih svečanosti uz konzultacije s
akademskim stručnjacima.
Odbor i akademici za najbolji motiv predložili su motiv koji je izradila Katica Mataković –
Krmpotić koji je ujedno i izabran.

Za izabrani motiv Katici Mataković-Krmpotić bit će isplaćen jednokratni iznos od 700,00
kuna.