Proglašena elementarna nepogoda

Zbog velikih materijalnih šteta na biljnoj proizvodnji nastalih kao posljedica izostanka oborina (suše) u 2021.g., Župan Vukovarsko-srijemske županije, 07.10.2021.g. donio je Odluku o proglašenju 

ELEMENTARNE NEPOGODE 

Poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli štetu na poljoprivrednim : kulturama uslijed suše (soja, kukuruz, šećerna repa, lucerna, voćarske i  povrtlarske kulture) moraju se javiti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode u OPĆINU radi prijave iste (do 14.10.2021. – 11,00 sati). 

Obavezno ponijeti izvod iz upisnika.