Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji“ 

1. NOSITELJ PROJEKTA Projekt „Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji“ provodi Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ iz Osijeka, koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). 

2. CILJANE SKUPINE Ciljane skupine koje će biti obuhvaćene ovim projektom, a primat će pomoć paketa hrane su: 

  1. socijalno ugrožene obitelji, korisnici socijalne pomoći čija primanje ne prelaze 800,00 kuna po članu obitelji,
  2. višečlane (od 4 članova naviše) obitelji čiji je jedan član obitelji zaposlen i čija primanja ne prelaze 1.000,00 kuna po članu obitelji,
  3. umirovljenici čija primanja ne prelaze 1.500,00 kuna po članu obitelji,
  4. izbjeglice iz Ukrajine. 

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA Dokumentacija kojom će se dokazivati ispunjavanje kriterija su: 

  • dokaz o primanjima (rješenje CZSS, platna lista ili odrezak mirovine),
  • potvrda Porezne uprave o primanjima za sve članove obitelji za 2021. godinu,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
  • presliku osobne iskaznice,
  • rodni listovi djece,
  • te ispuniti Zamolbu za pomoć. 

Zamolba za pomoć bit će dostupna na službenoj internetskoj stranici Općine Cerna (www.cerna.hr), a može se preuzeti i u prostorijama Općine u uredovno vrijeme (8:00 do 14:00 sati). 

4. ROK ZA PRIJAVU Rok za podnošenje Zamolbe za pomoć i ostale potrebne dokumentacije je 7. svibnja 2022. 

5. PREDAJA DOKUMENTACIJE Popunjenu Zamolba za pomoć i ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u prostorije Općine Cerna (8:00 do 14:00 sati) ili na e-mail: opcina.cerna@vu.t-com.hr. Informacije o popunjavanju Obrasca prijave mogu se dobiti na telefon: 032/843-790.