Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i papira

ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. OBAVJEŠTAVA KORISNIKE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA U OPĆINI CERNA I NASELJU ŠIŠKOVCI DA ĆE ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
PAPIRA BITI ORGANIZIRAN U PONEDJELJAK 15.08.2022.G PO REDOVITOM RASPOREDU.