Raspored rada Bibliobusa u 2023. godini

Raspored Bibliobusa u općini Cerna:

PONEDJELJAK

Šiškovci 13:45– 14:20


16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12.


UTORAK

Cerna – vrtić 12:15 – 12:30
Cerna – škola 12:30 – 14:30


10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 13.6., 27.6., 11.7., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.


GODIŠNJA ČLANARINA: 3,00 €
ZAKASNINA PO DANU KAŠNJENJA I ZADUŽENOM PRIMJERKU: 0,10 €


Informirajte se:
Tel.: 099/215-0010
E-mail: bibliobus.vsz@gmail.com