Aktivni natječaji

 • Javni poziv za uključivanje novih korisnika u projekt Zaželi
  Budući da je Općini Cerna odobren navedeni projekt, potrebno je definirati potrebe koje stanovnici naše Općine imaju (naselja Cerna i Šiškovci) na način da znamo koliko korisnika ima interes, te koliko korisnika ispunjava uvjete za  uključivanje u Projekt. 
 • Natječaj za dodjelu stipendija studentima
  Općina Cerna dodjeljivat će stipendije redovitim studentima nakon upisane druge godine na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani studij za akademsku godinu 2023./2024.  Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti redoviti studenti nakon upisane druge godine studija pod uvjetom da:  Osnovni kriteriji za dodjelu stipendije su:  Način bodovanja kandidata prema uspjehu na…
 • Javni poziv za isplatu božićnice osobama s invaliditetom
  1. PRAVNA OSNOVA  Proračun Općine Cerna za 2023.g. i Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2023. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Cerna na 13. sjednici, održanoj 29. studenog 2022. godine.  2. PREDMET JAVNOG POZIVA  Predmet Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za isplatu božićnice osobama s invaliditetom, minimalno 50% invaliditeta (u daljnjem tekstu:…
 • Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja sporta i udruga građana
  1) Općina Cerna poziva udruge i druge organizacije civilnog društva iz područja sporta iudruga građana s područja Općine Cerna, kada su one u skladu s uvjetima javnog pozivaprihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potporaudrugama iz područja sporta i udrugama građana iz Proračuna Općine Cerna za 2024.godinu. 2) Ukupno planirana vrijednost…
 • Dodjela božićnice umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu
  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu božićnice umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu,  te imaju prebivalište na područja općine Cerna za 2023. 1. PRAVNA OSNOVA  Proračun Općine Cerna za 2023.g. i Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2023. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Cerna na 13. sjednici, održanoj…
 • Javni poziv za prijavu projekata udruga na području kulture za 2024. g
  Općina Cerna poziva udruge i druge organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, kada su one u skladu s uvjetima ovoga javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture iz Proračuna Općine Cerna za 2024. godinu. Prihvatljive projektne aktivnosti su aktivnosti u sljedećim djelatnostima i…
 • Javni natječaj za osnivanje prava građenja sa mogućnošću otkupa u poduzetničkoj zoni “Zagrađe”
  Članak 1.  PREDMET NATJEČAJA: Osnivanje prava građenja sa mogućnošću otkupa u poduzetničkoj zoni «Zagrađe» Općine Cerna, upisane u k.o. Cerna: Katastarske čestice čija će oznaka i identifikacija biti određena nakon ishođenja građevinske dozvole i provedbe geodetskog elaborata i parcelacije kč.br. 2618 sukladno Geodetskog situaciji stvarnog stanja i prijedlogu diobe katastarskih čestica napravljenih od strane ovlaštenog…
 • Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel
  OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna na radno mjesto: f) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godinešto se dokazuje potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavodaza mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podniozahtjev u…
 • Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna
  Referent za komunalne poslove (službenik III kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang) 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna uz obvezni probni rok u trajanju od 3 (tri) mjeseca Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i…
 • Natječaj za radno mjesto “pomoćni radnik – grobar”
  Općina Cerna objavljuje javni natječaj za prijam u službu u Vlastiti pogon kao posebne organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerna Pomoćni radnik – grobar (namještenik IV kategorije, potkategorije namještenik II, 13. klasifikacijski rang) 5 izvršitelja m/ž, na neodređeno vrijeme u Vlastitom pogonu kao posebne organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerna uz obvezni probni…
 • Javni natječaj za dodjelu potpora za navodnjavanje
  Obavještavamo Vas da je Vukovarsko-srijemska županija na svojim službenim stranicama objavila Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu opreme za navodnjavanje na područjima obuhvata sustava javnog navodnjavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2023. godini. Pristup Javnom natječaju dostupan je na linku https://www.vusz.hr/natjecaj/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-pg-za-nabavu-opreme-za-navodnjavanje-na
 • Natječaj za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje
  Općina Cerna dodjeljuje poticaj obiteljima, samohranim roditeljima i fizičkim osobama (samcima) koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile ili grade nekretninu za stanovanje na području općine Cerna koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja (1/1) i kojom Korisnik po prvi put rješava svoje stambeno pitanje.  Odlukom su određene sljedeće vrste poticaja:  Poticaj se može ostvariti…
 • Javni poziv za prijavu projekata udruga
  Općina Cerna poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora udrugama iz Proračuna Općine Cerna za 2023. godinu.  Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 130.068,36 € (980.000,05 kn) od čega:  Najmanji iznos financijskih sredstava koji…
 • Natječaj za stipendiju općine Cerna za akademsku godinu 2022./2023.
  Općina Cerna dodjeljivat će stipendije redovitim studentima nakon upisane druge godine na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani studij za akademsku godinu 2022./2023. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti redoviti studenti nakon upisane druge godine studija pod uvjetom da:  Osnovni kriteriji za dodjelu stipendije su:  Način bodovanja kandidata prema uspjehu na…
 • Javni poziv za podnošenje zahtjeva za božićnicu umirovljenicima
  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu božićnice umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu s područja Općine Cerna za 2022.  1. PRAVNA OSNOVA  Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2022. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Cerna na svojoj 5. sjednici održanoj 13. prosinca 2021. godine, a u kojem…
 • Odluka o odabiru kandidatkinja za prijam u radni odnos
  Temeljem Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – Osnažena činim dobro svojoj zajednici – faza III“, radnice za potporu i podršku starijim osobama i nemoćnim osobama, izabrane su sljedeće kandidatkinje:  Utvrđuje se rang lista kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova:…
 • Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
  Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na projektu ,, Osnažena činim dobro svojoj zajednici“ na radno mjesto Viši referent -voditelj projekta „Osnažena činim dobro svojoj zajednici“ – 1 izvršitelj/ica m/ž na određeno vrijeme u trajanju od 8 mjeseci uz probni rad 2 mjeseca.  Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane…
 • Oglas za prijem u radni odnos u sklopu projekta „Osnažena činim dobro svojoj zajednici“
  Općina Cerna raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Osnažena činim dobro svojoj zajednici“, radnice za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama. Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci.  Broj radnika koji se traži: 25 radnica.  Mjesto rada: Cerna.  Opis poslova:  Pomoć u dostavi namirnica,  pomoć u…
 • Poništenje javnog natječaja za višeg stručnog suradnika
  Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika/službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna na neodređeno vrijeme utvrdilo je da nitko od pozvanih kandidata ne ispunjava uvjete prema Javnom natječaju.
 • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  Prethodna provjera znanja i sposobnosti Kandidat čija je prijava potpuna i pravodobna te koji ispunjava stručne i opće uvjete iz Natječaja za prijam službenika/službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna na neodređeno vrijeme:  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CERNA Viši stručni suradnik za gospodarstvo  Vinka Penić, Šiškovci, J. J. Strossmayera 46A Jurica Čapalija, Županja, Šećerana 38…
 • Produžen javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima
  Za radno mjesto: radnik/radnica u održavanjuBroj traženih radnika: 3 osobeTrajanje javnog rada: 6 mjeseci / 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu – za korisnike zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi  Opis poslova:  revitalizacija kanala uz nerazvrstane ceste (čišćenje cestovnih jaraka ručni iskop za cijevne propuste s polaganjem cijevi i sl.) očistiti nogostupe…
 • JAVNI POZIV za zapošljavanje u javnim radovima Općine Cerna u 2022. 
  Za radno mjesto: radnik/radnica u održavanju Broj traženih radnika: 3 osobe Trajanje javnog rada: 6 mjeseci Radno vrijeme: puno radno vrijeme Opis poslova:  revitalizacija kanala uz nerazvrstane ceste (čišćenje cestovnih jaraka ručni iskop za cijevne propuste s polaganjem cijevi i sl.) očistiti nogostupe od travnatih izraslina po ulicama, parku i grobljima čišćenje prometne signalizacije i…
 • Javni natječaj za višeg stručnog suradnika
  JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA GOSPODARSTVO – 1 IZVRŠITELJ/ICA NA NEODREĐENO VRIJEME UZ OBVEZNI PROBNI RAD U TRAJANJU OD TRI MJESECA  1. Viši stručni suradnik za gospodarstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerna — 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju…
 • Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji“ 
  1. NOSITELJ PROJEKTA Projekt „Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji“ provodi Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ iz Osijeka, koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).  2. CILJANE SKUPINE Ciljane skupine koje će biti obuhvaćene ovim projektom, a primat će…
 • Pomoć za umirovljenike
  Vukovarsko-srijemska županija na svojim službenim stranicama dana 19. travnja 2022. godine objavila Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godine. Pomoć umirovljenicima koja se dodjeljuje ovim  Javnim pozivom odnosi se na pomoć osobama korisnicima mirovinskog prava sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije u…
 • Javni poziv za prijavu projekata udruga za 2022. g
  Općina Cerna poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora udrugama iz Proračuna Općine Cerna za 2022. godinu.  Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 930.000,00 kuna od čega:  u području sporta 720.000,00 kuna u području kulture…
 • JAVNI NATJEČAJ za dodjelu poticaja za rješavanje stambenog zbrinjavanja
  1. Općina Cerna dodjeljuje poticaj obiteljima, samohranim roditeljima i fizičkim osobama (samcima) koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile ili grade nekretninu za stanovanje na području Općine Cerna koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja (1/1) i kojom Korisnik po prvi put rješava svoje stambeno pitanje.  2. Odlukom su određene sljedeće vrste poticaja: – poticaj…