Arhiva natječaja

 • Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
  Organizira se predškolska nastava za 2022. godinu u periodu od 07. 02. 2022. do 15. 06. 2022. godine. Raspisuje se natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog izvršitelja naposlovima i radnim zadatcima odgojitelja predškolske djece / magistra primarnogobrazovanja. Odobrava se plaćanje troškova rada predškolske nastave za 2022. godinu.Troškovi obuhvaćaju plaću za jednog…
 • Javni natječaj za dodjelu stipendije
  Općina Cerna dodjeljivat će stipendije redovitim studentima nakon upisane druge godine na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani studij za akademsku godinu 2021./2022.  Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti redoviti studenti nakon upisane druge godine studija pod uvjetom da:  su državljani Republike Hrvatske s neprekinutim prebivalištem na području Općine Cerna u posljednje…
 • Produženi rokovi za energetsku obnovu obiteljskih kuća
  Zaprimanje prijava za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća započet će 7. prosinca 2021. godine, a zbog velikog interesa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je osigurao dodatnih 90 milijuna kuna pa će građanima biti ukupno na raspolaganju 390 milijuna kuna. Zbog tehničkih poteškoća, podnošenje zahtjeva koje je trebalo biti sredinom listopada odgođeno je za…
 • Novi natječaji za male i mlade poljoprivrednike
  Za tip operacije 6.3.1 prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR. Visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama. Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju te održivom razvoju. Cilj…
 • Obavijesti o natječaju za radno mjesto pročelnika
 • Javni natječaj za radno mjesto pročelnika
  Općina Cerna raspije javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: PROČELNIK u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerna – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.  Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete: …
 • Sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća
  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje sredstva za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Sufinanciranje se odnosi na tri aktivnosti koje uključuju:A1 – cjelovitu energetsku obnovu što uključuje toplinsku izolaciju ili zamjenu vanjske stolarije te ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.Za aktivnost A1 potrebno je imati energetski certifikat razreda D i…
 • Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Cerna
  Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Cerna Za radno mjesto: radnik / radnica u održavanju Natječaj je otvoren od 22.04.2021. do 30.04.2021. godine.Radni odnos će trajati 6 mjeseci. Zamolbe donijeti osobno svakim radnim danom od 08,00 –14,00 sati u prostorije Općine Cerna, Šet.dr. F. Tuđmana 2, s naznakom «Za natječaj-javni radovi“.Uz zamolbu ispuniti…
 • Natječaj za dodjelu poticaja za rješavanje vlastitog stambenog pitanja
  Općina Cerna objavljuje Javni natječaj za dodjelu poticaja za kupovinu prve nekretnine ili za gradnju stambenog objekta kojim se rješava vlastito stambeno pitanje na području Općine Cerna u visini od 20.000,00 kuna.
 • Javni poziv za prijavu projekata iz područja sporta za 2021. g
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podrškuprojektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: treninga i natjecanja sportaša sporta osoba s invaliditetom projekti sporta djece i mladeži rad sportskih škola Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 720.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se…
 • Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture za 2021. g
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podrškuprojektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: likovna djelatnost, glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i plesna djelatnost, knjižna i nakladnička djelatnost, nova medijska kultura, znanstveno-istraživačka djelatnost, ostalo. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 650.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava…
 • Javni poziv za prijavu projekata iz područja udruga građana za 2021. g
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podrškuprojektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja rada s djecom i mladima skrb o starijim osobama promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda sudionici Drugog…
 • Natječaj za stipendiju općine Cerna za akademsku godinu 2020./2021.
  Pravo sudjelovanja na natječaju imaju: studenti upisani na Sveučilišni ili Stručni studij, studenti redovno upisani u drugu godinu studija i više u akademskoj2020/2021. godini, studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području općine Cerna uposljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije, studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora, studenti koji imaju…
 • Odluka o dodijeli stipendija za školsku godinu 2019/2020 g
 • Javni poziv za prijavu projekata udruga građana za 2020. godinu
  Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15) i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 13/09, 2/13, 24/14 i 8/18) načelnik Općine Cerna objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ…
 • Javni poziv za prijavu projekta udruga iz područja kulture za 2020. godinu
  Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15) i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 13/09, 2/13, 24/14 i 8/18) načelnik Općine Cerna objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ…
 • Javni poziv za prijavu projekta udruga iz područja sporta za 2020. godinu
  Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15) i članak 44. Statuta općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 13/09, 2/13, 24/14 i 8/18) načelnik Općine Cerna objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ…
 • Natječaj za dodjelu stipendija za šk. 2019./2020. g.
  Pravo sudjelovanja na natječaju imaju: studenti upisani na Sveučilišni studij ili Akademiju, studenti redovno upisani u drugu godinu studija i više u akademskoj 2019/2020, godini, studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području općine Cerna u posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije, studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora, studenti…
 • Izvješće o provedenom postupku testiranja kandidata
  Proveden je postupak testiranja kandidata
 • POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
  Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto pod rednim brojem 1. višeg stručnog suradnika za opće i pravne poslove i rednim brojem 2. višeg stručnog suradnika za gospodarstvo u Jedinstveni upravnom odjel Općine Cerna objavljenog 15, veljače 2019. godine u ,, Narodnim novinama“ br. 16/2019, objavljuje POZIV…
 • Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme
  Općina Cerna raspisuje javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerna – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rok u trajanju od tri mjeseca.    
 • Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja sporta za 2019. godinu
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: treninga i natjecanja sportaša sporta osoba s invaliditetom projekti sporta djece i mladeži rad sportskih škola Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 600.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji…
 • Javni poziv za prijavu projekata udruga građana za 2019. godinu
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja rada s djecom i mladima skrb o starijim osobama promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda sudionici…
 • Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja kulture za 2019. godinu
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: likovna djelatnost, glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i plesna djelatnost, knjižna i nakladnička djelatnost, nova medijska kultura, znanstveno-istraživačka djelatnost, ostalo. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 500.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih…
 • Natječaj za dodjelu stipendija za šk. 2018./2019. g.
  Pravo sudjelovanja na natječaju imaju: studenti upisani na Sveučilišni studij ili Akademiju, studenti redovno upisani u drugu godinu studija i više u akademskoj 2018/2019, godini, studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području općine Cerna u posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije, studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora, studenti…
 • Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja kulture za 2018. godinu
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: likovna djelatnost, glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i plesna djelatnost, knjižna i nakladnička djelatnost, nova medijska kultura, znanstveno-istraživačka djelatnost, ostalo. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 475.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih…
 • Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja sporta za 2018. godinu
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: treninga i natjecanja sportaša sporta osoba s invaliditetom projekti sporta djece i mladeži rad sportskih škola Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 580.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji…
 • Javni poziv za prijavu projekata udruga građana za 2018. godinu
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja rada s djecom i mladima skrb o starijim osobama promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda sudionici…
 • Natječaj za dodjelu stipendija za šk. 2017./2018. g.
  Pravo sudjelovanja na natječaju imaju: studenti upisani na Sveučilišni studij ili Akademiju, studenti redovno upisani u drugu godinu studija i više u akademskoj 2017/2018, godini, studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području općine Cerna u posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije, studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora, studenti…
 • Natječaj za prodaju zemljišta u gospodarskoj zoni
  Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Zagrađe“upisane u k.o. Cerna i to : 2619/16 površina 5860 m2 2619/17 površina 4901 m2 2619/18 površina 4893 m2 2619/23 površina 4877 m2 2619/24 površina 4868 m2 2619/25 površina 4860 m2 2619/26 površina 4850 m2 2619/29 površina 4831 m2 2619/30 površina 4864 m2 2620/1 površina 31574…
 • Javni poziv za prijavu projekata općinskih udruga za 2017.
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja rad s djecom i mladima skrb o starijim osobama promicanje i zaštite ljudskih prava i sloboda…
 • Javni poziv za prijavu projekata iz područja sporta za 2017.
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: trening i natjecanja sportaša sport osoba s invaliditetom projekti sporta djece i mladeži rad sportskih škola Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 510.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji…
 • Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture za 2017.
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: likovna djelatnost, glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i plesna djelatnost, knjižna i nakladnička djelatnost, nova medijska kultura, znanstveno-istraživačka djelatnost ostalo. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 95.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih…
 • Natječaj za stipendiju općine Cerna u akademskoj 2016./2017.
  Pravo sudjelovanja na natječaju imaju: studenti upisani na Sveučilišni studij ili Akademiju, studenti redovno upisani u drugu godinu studija i više u akademskoj 2016/2017. godini, studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području općine Cerna u posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije, studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora, studenti…
 • Stipendije za učenike u obrtničkim zanimanjima
  Ministarstvo poduzetništva i obrta raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima u obrtničkim zanimanjima u iznosu od 750 Kn mjesečno. autolakirer automehaničar autlimar bravar dimnjačar elektroinstalater fasader krovopokrivač instalater grijanja i klimatizacije vodoinstalater plinoinstalater instalater kućnih instalacija konobar kuhar mesar pekar slastičar krojač Zahtjevi se podnose Ministarstvu poduzetništva i obrta Rok za podnošenje: 1.9.2016. – 14.10.2016.…
 • Javni natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Cerne za 2016. godinu
  Općina Cerna će u 2016. godini dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti: Program sufinanciranja pripreme i izrade projektne dokumentacije za EU fondove na poljoprivrednim gospodarstvima Općine Cerna Program financiranja polaganja ispita o održivoj uporabi pesticida poljoprivrednicima s područja Općine Cerna Korisnik sredstava potpore je: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Cerna upisano…
 • JAVNI NATJEČAJ za prodaju plinske mreže u vlasništvu Općine Cerna
  Općina Cerna prodaje plinsku mrežu u vlasništvu Općine Cerna sagrađenu u Općini Cerna (naselje Cerna i Šiškovci) dužina plinske mreže 31.941,00 metara. Početna cijena ponude za kupnju plinske mreže iznosi 1.577.033,99 kuna. Rok za podnošenje ponuda je 20.06.2016. godine do 12,00 sati. Ponude se podnose na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2, 32272…
 • natječaj za stipendiju općine Cerna za akademsku godinu 2015/2016.
  [boc_spacing height=”20px”] [highlight dark=”yes”]Rezultati natječaja: [/highlight] [boc_spacing height=”20px”] Pravo sudjelovanja na natječaju imaju: studenti upisani na Sveučilišni studij ili Akademiju studenti redovno upisani u drugu godinu studija i više u akademskoj 2015/2016. godini, studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području općine Cerna u posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije, studenti koji nisu…
 • Javni poziv za prijavu projekta udruga iz područja sporta
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: trening i natjecanja sportaša sport osoba s invaliditetom projekti sporta djece i mladeži rad sportskih škola Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 494.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji…
 • Javni poziv za prijavu projekata općinskih udruga za 2016. godinu
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja rad s djecom i mladima skrb o starijim osobama promicanje i zaštite ljudskih prava i sloboda…
 • Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture za 2016.
  Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: likovna djelatnost, glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i plesna djelatnost, knjižna i nakladnička djelatnost, nova medijska kultura, znanstveno-istraživačka djelatnost ostalo. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 375.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih…