Upute za glomazni otpad

POPIS VRSTA PREDMETA I TVARI KOJI SE SMATRAJU KRUPNIM (GLOMAZNIM) KOMUNALNIM OTPADOM KUPAONSKA OPREMA kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.) tuš kada, sauna kada za djecu kupaonski ormar i police zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša)…

Odvoz glomaznog otpada

ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. OBAVJEŠTAVA KORISNIKE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA U CERNI I ŠIŠKOVCIMA  DA ĆE ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA BITI ORGANIZIRAN  26.09.2022.g (ponedjeljak) 1 27.09.2022.g (utorak) – CERNA  27.09.2022.g (utorak) – ŠIŠKOVCI  POTREBU ODVOZA POTREBNO JE PRIJAVITI  NAJKASNIJE JEDAN…

Proglašena prirodna nepogoda

Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi odnosno ratarskim i povrtlarskim kulturama proljetne sjetve te dugogodišnjim nasadima nastalih tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2022.g. kao posljedica suše i ekstremno velikih temperatura, Župan Vukovarsko-srijemske županije, 06.09.2022.. donio je Odluku o proglašenju  PRIRODNE…

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti Kandidat čija je prijava potpuna i pravodobna te koji ispunjava stručne i opće uvjete iz Natječaja za prijam službenika/službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna na neodređeno vrijeme:  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CERNA Viši stručni…

Produžen javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima

Za radno mjesto: radnik/radnica u održavanjuBroj traženih radnika: 3 osobeTrajanje javnog rada: 6 mjeseci / 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu – za korisnike zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi  Opis poslova:  revitalizacija kanala uz nerazvrstane ceste…

JAVNI POZIV za zapošljavanje u javnim radovima Općine Cerna u 2022. 

Za radno mjesto: radnik/radnica u održavanju Broj traženih radnika: 3 osobe Trajanje javnog rada: 6 mjeseci Radno vrijeme: puno radno vrijeme Opis poslova:  revitalizacija kanala uz nerazvrstane ceste (čišćenje cestovnih jaraka ručni iskop za cijevne propuste s polaganjem cijevi i…