Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna

Referent za komunalne poslove (službenik III kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang) 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna uz obvezni probni rok u trajanju od 3 (tri) mjeseca Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za…

Poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje kupovine udžbenika učenika srednjih škola

Općina Cerna poziva roditelje svih učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Cerna koji ne dobivaju besplatne udžbenike da podnesu zahtjev za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika.  Zahtjev je potrebno preuzeti i predati u prijamni ured općine…

Natječaj za radno mjesto “pomoćni radnik – grobar”

Općina Cerna objavljuje javni natječaj za prijam u službu u Vlastiti pogon kao posebne organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerna Pomoćni radnik – grobar (namještenik IV kategorije, potkategorije namještenik II, 13. klasifikacijski rang) 5 izvršitelja m/ž, na neodređeno vrijeme…

LAG Bosutski niz poziva volontere

LAG Bosutski niz raspisuje poziv za prijem novih volontera/ki sa područja 11 jedinica lokalne samouprave, a to su općine: Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Gradište, Jarmina, Ivankovo, Nijemci, Privlaka, Stari Mikanovci, Vođinci i grad Otok.  Pozivamo zainteresirane mlade volontere da se uključe u…

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Zagrađe” u Cerni

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Zagrađe” u Cerni (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/23), općinski načelnik Općine CernaOBJAVLJUJE JAVNU…

Prijedlog izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Cerna

Javni uvid u Prijedlog izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerna održat će se od 24. travnja 2023. do 9. svibnja 2023. radi javnog uvida i primjedbi na isti. Prijedlog izmjene i dopune programa…

Javni natječaj za dodjelu potpora za navodnjavanje

Obavještavamo Vas da je Vukovarsko-srijemska županija na svojim službenim stranicama objavila Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu opreme za navodnjavanje na područjima obuhvata sustava javnog navodnjavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2023. godini. Pristup Javnom natječaju…