Glomazni otpad – obavijest

Obavijest korisnicima općine Cerna – Šiškovci Čistoća županja d.o.o. obavještava korisnike da je odvoz glomaznog otpada u ponedjeljak 22.3.2021. i utorak 23.3.2021. god., prema redovitom rasporedu odvoza po ulicama (Šiškovci – utorak). Odvoz je potrebno prijaviti na tel. 032/827-995 ili…

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Cerna u ulici Kralja Tomislava

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljištau vlasništvu Općine Cerna, ulica Kralja Tomislava k.br. 20 i 22dio k.č.br. 454 od 1746 m2 i dio k.č.br. 455/1 buduće k.č.br. 462 od 1078 m2(ukupno 2824 m2) I PREDMET PRODAJELokacija: Cerna,…

HAPPYCENTAR- Igračke nove za mirnije snove” Nacionalna kampanja Saveza izviđača Hrvatske

Od ponedjeljka 8.2.2021. službeno započinje kampanja Saveza izviđača Hrvatske pod nazivom “Happycentar- igračke nove za mirnije snove” u koju se uključio i naš odred. Cilj kampanje je donacijama građana i tvrtki prikupiti isključivo nove: igračke,slikovnice,sportsku opremu i rekvizite,crtaći pribor i…

Javni poziv za prijavu projekata iz područja sporta za 2021. g

Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podrškuprojektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: treninga i natjecanja sportaša sporta osoba s invaliditetom projekti sporta djece i mladeži rad sportskih…

Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture za 2021. g

Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podrškuprojektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: likovna djelatnost, glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i plesna djelatnost, knjižna i nakladnička djelatnost, nova medijska kultura,…

Javni poziv za prijavu projekata iz područja udruga građana za 2021. g

Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podrškuprojektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja rada s…

Obavijest o upisu u predškolu

Upis djece u Predškolu vršit će se o 18. – 29. siječnja 2021. na način da roditelj potrebnu dokumentaciju ostavi na ulazu u školu u ladicu za dokumente (nalazi se na stolu).Također je potrebno upisati tražene podatke u tablicu(obvezno adresu…

Stambeno zbrinjavanje

Republika Hrvatska, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dana 16.prosinca 2020. godine raspisalo je JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stambenozbrinjavanje u 2021. godini sukladno zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutimpodručjima. Rok za podnošenje prijava je do 31.…

Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje – dodatne informacije

ZAKON O VODNIM USLUGAMAN.N. 66/2019 IX. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE Obveza priključenjaČlanak 55. (1) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi dužan je priključiti svojugrađevinu na komunalne vodne građevine sukladno posebnim uvjetima priključenja prijetehničkog pregleda za ishođenje…

Natječaj za stipendiju općine Cerna za akademsku godinu 2020./2021.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju: studenti upisani na Sveučilišni ili Stručni studij, studenti redovno upisani u drugu godinu studija i više u akademskoj2020/2021. godini, studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području općine Cerna uposljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za…