Katalog informacija

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.
Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13.) Povjerenica za informiranje donijela je Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave .
Ovim Kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 • preslika jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 • preslika jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih
usluga.

Službenik za informiranje

Općina Cerna javnost informira putem službene web stranice www.cerna.hr dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Cerna na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: 032 843 794
 2. putem faksa na broj: 032 843 790
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina.cerna@vu.t­-com.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu:Općina Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2, 32 272 Cerna, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2, Cerna, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Preuzmite dokumente:

Naknada za pristup informacijama
Naknada se ne naplaćuje.

 

Službenik za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

 • informiranje i savjetovane voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te o drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka
 • praćenje poštovanja Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade iIi izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije
 • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka
 • suradnja s nadzornim tijelom
 • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetovanje, prema potrebi o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanim sa postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade.

Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obaveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitku podataka.

Imenovan službenik za zaštitu podataka (988 downloads)

Izvješća:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (1507 downloads)
Godišnje izvješće 2016 (1141 downloads) [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][boc_person circled=”yes” name=”Veronika Tomljenović” title=”Službenik za informiranje” css_animation=”right-to-left”]Općina Cerna
Šetalište dr. F. Tuđmana 2
32272 Cerna

Tel: 032 843 794
Fax: 032 843 790

opcina.cerna@vu.t-com.hr[/boc_person]

[boc_person circled=”yes” name=”Zrinka Dretvić” title=”Službenik za zaštitu podataka” css_animation=”right-to-left”]Općina Cerna
Šetalište dr. F. Tuđmana 2
32272 Cerna

Tel: 032 843 794
Fax: 032 843 790

opcina.cerna@vu.t-com.hr[/boc_person]

[/vc_column][/vc_row]