Informativni vodič

OPĆINA CERNA

Šetalište dr. F. Tuđmana 2
Tel. 032/843-794, 032/843-790
opcina.cerna@vu.t-com.hr
Radno vrijeme:
Pon-pet: 7:00 – 15:00 h
Komunalni redar: Vlado Kalić, Tel. 099/239-9770

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE – tim bez nositelja

Tel. 032/843-771
Radno vrijeme:
Pon, sri i pet: 07:00-13:30
Uto i čet: 13:00-19:30

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. MARTA STANIĆ

Tel. 032/843-515
Radno vrijeme:
Pon, sri i pet: 13:00-19:30
Uto i čet: 7:00-13:30

ZUBNA AMBULANTA DR. DOMAGOJ ZOVAK

Tel. 032/843-353
Radno vrijeme:
Pon, uto i pet: 07:00-14:30
Sri i čet: 13:00-20:30

ZUBNA AMBULANTA DR. VESNA KALUĐER-DRAGIČEVIĆ

Tel. 032/844-262
Radno vrijeme:
Pon i uto: 13:00-20:30
Sri, čet i pet: 07:00-14:30

POŠTA CERNA

Tel. 032/433-226
Radno vrijeme:
Pon-pet: 07:00-17:00

VETERINARSKA STANICA

Tel: 032/843-799
Radno vrijeme:
Pon.-pet: 7:00-14:00
Sub: 7:00-12:00
Van radnog vremena na raspolaganju je dežurna služba!

LJEKARNA ŠTRKALJ

Tel. 032/843-746
Radno vrijeme:
Pon-Pet: 07:30-20:00
Sub: 08:00-13:00

MRTVOZORNICI
  • Danica Matijević, bacc. med.tech. – 099/305-6446
  • Miroslav Kedačić, spec.opće medicine – 032/854-423; 091/ 545-0949
  • Radenko Ilić, dr.med.,spec.opće medicine – 098/269-183
  • Šefket Šabnović, dr.med.,spec.opće medicine – 098/183-3788
  • Ivica Vučičević, dr.med., spec.opće medicine – 098/718-770
  • Damir Belogravić, dr.med., spec.opće medicine – 098/130-3540
  • Ademir Musić, dr.med., spec.opće medicine – 098/378-294
  • Branka Vincetić, dr.med., spec.opće medicine – 098/481-606
  • Natalija Lešić, bacc.med.tech. – 098/176-9454
ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. – ODVOZ SMEĆA

Tel. 032/827-999

PONEDJELJAK: Kolodvorska, K. Zvonimira, M. Boričića,
A. Starčevića, B. Radića, LJ. Gaja, V. Cerna, Kn. Lj.
Posavskog, J. J. Strossmayera, M. Tišljara, M. Matkovića,
M. Juračića
UTORAK: I. Meštrovića, M. Cerna, M. Gupca, A.
Mihanovića, J. Kozarca, Jurišićeva, Kn. Domagoja, K.
Tomislava, Šet. Dr. F. Tuđmana
SRIJEDA: Šiškovci
ODVOZ PAPIRA: ponedjeljkom u trećem tjednu u mjesecu
ODVOZ PLASTIKE: utorkom u trećem tjednu u mjesecu

POLET VINKOVCI

Vinkovci-Cerna:

Pon – pet: 06:40, 07:50, 10:40, 10:50, 11:30, 12:15, 13:20,
14:55, 15:10, 16:20, 17:25, 18:00, 18:25, 19:15, 20:15,
Pon-sub: 06:20, 08:50, 09:50, 11:45, 14:15

Cerna-Vinkovci:

Pon-pet: 07:02, 10:45, 12:30, 12:40, 13:05, 14:12, 16:27,
17:20, 18:40, 19:35
Pon-sub: 06:12, 07:30, 09:05, 13:35, 15:25

Županja-Cerna:

Pon-pet: 06:45, 10:30, 12:15, 13:55, 16:10, 17:05, 19:20
Pon-sub: 06:05, 07:15, 08:45, 13:20, 15:10

Cerna-Županja:

Pon-pet: 07:00, 08:10, 11:00, 11:10, 11:50, 12:35, 13:40,
15:15, 15:30, 16:40, 17:45, 18:20, 18:45, 19:25, 19:35,
20:35, 22:40
Pon-sub: 06:40, 09:10, 10:10, 12:05, 14:35

HRVATSKE ŽELJEZNICE

Vinkovci-Cerna:

Pon-pet: 04:06, 05:50, 10:10, 12:15, 15:17, 19:30, 21:13
Sub: 15:17

Cerna-Vinkovci:

Pon-pet: 05:12, 06:57, 11:17, 13:57, 16:40, 20:42, 22:17
Sub: 16:40

Županja-Cerna:

Pon-pet: 04:55, 06:40, 11:00, 13:40, 16:23, 20:26, 22:00
Sub: 16:23

Cerna-Županja:

Pon-pet: 04:28, 06:12, 10:32, 12:37, 15:39, 19:52, 21:35
Sub: 15:39