Kontakti

UPITI MJEŠTANA I MEDIJA

OPĆINA CERNA

Šetalište dr. Franje Tuđmana 2
CERNA, 32272
Hrvatska
Telefon: 032 843794
032 843790
OIB: 14013350842
E-pošta: opcina.cerna@vu.t-com.hr
https://www.cerna.hr

OPĆINSKI NAČELNIK

JOSIP ŠTOREK
Telefon: 032 843794
032 843790
Email: nacelnik@cerna.hr

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica :
Ana Polonji, mag. iur.
procelnica@cerna.hr

Viši stručni suradnik za opće i pravne poslove:
Nikolina Latin, mag. iur.
nikolina.latin@cerna.hr

Viši stručni suradnik za gospodarstvo:
Blanka Šimunac, mag. oec.
blanka.simunac@cerna.hr

Administrativni tajnik:
Zrinka Dretvić

Računovodstveni knjigovodstveni referent:
Veronika Tomljenović

Referent komunalni redar:
Vlado Kalić
tel: 099/239 9770