Nazivi ulica

Cerna

Stari naziv ulice: Novi naziv ulice
JURIŠIĆEVA JURIŠIĆEVA
Sokak lijeva strana Jurišićeve NIKOLE JURIŠIĆA
VINKA PAVLOVIĆA IVANA MEŠTROVIĆA
VLADIMIRA BAKARIĆA MALA CERNA
MATIJE GUPCA MATIJE GUPCA
BOŽE JAKŠIĆA ANTUNA MIHANOVIĆA
VAŠARIŠTE KNEZA DOMAGOJA
TOMISLAVOVA KRALJA TOMISLAVA
TOMISLAVOVO ŠETALIŠTE ŠETALIŠTE DR.FRANJE TUĐMANA
KOLODVORSKA KOLODVORSKA
IVE LOLE RIBARA KRALJA ZVONIMIRA
Sokak K.Zvonimira MIRE BORIČIĆA
JOSIPA KOZARCA JOSIPA KOZARCA
BRATSTVA I JEDINSTVA ANTE STARČEVIĆA
BRAĆE RADIĆA BRAĆE RADIĆA
LJUDEVITA GAJA LJUDEVITA GAJA
MARŠALA TITA VELIKA CERNA
KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG
SALAŠI VELIKA CERNA
J.J. STROSSMAYERA J.J. STROSSMAYERA
J.J.STROSSMAYERA SOKAK I. MIROSLAVA TIŠLJARA
J.J.STROSSMAYERA SOKAK II. MILANA MATKOVIĆA
Nove uluce MARIA JURAČIĆA
« VUKOVARSKA
« ULICA SOMOVA
« JELENSKA
« LOVAČKA
« ULICA MLAKA
« ULICA ZAGRAĐE
« ULICA BANOV DOL
« ULICA JAKOBOVCI

Šiškovci

Stari naziv ulice: Novi naziv ulice:
VLADIMIRA BAKARIĆA ANTUNA TUNJE JEMRIĆA
IVE LOLE RIBARA JOSIPA KOZARCA
TOMISLAVOVA TOMISLAVA
STJEPANA RADIĆA STJEPANA RADIĆA
J.J.STROSSMAYERA J.J.STROSSMAYERA
MATIJE GUPCA MATIJE GUPCA
RIBIČKA
NOVO NASELJE: FRANJE JURČIĆA
MARTINA MARTIĆA
MARINKA ŠIMUNCA
ŽELJKA JURČEVIĆA
BOSUTSKA DRAGE MAJSTOROVIĆA
ULICA DOLA