O općini

Općina Cerna smještena je na obalama Biđa, Bosuta, Bitulje , Berave i Krajc kanala. Ove rijeke su po svojoj karakteristici praktično stajačice, te iste obiluju bogatom florom i faunom. Korita tih rijeka utkana su u mjesto, a ljepota vodotokova prelila se u duše i živote ljudi, koji su povezani kao i obale sa devet mostova.
Ovo mjesto sa svojim rijekama pruža istinski doživljaj svakom namjerniku da u prostoru netaknute prirode osjeti iskonsku prisnost ljepote rijeke i nebeskog plavetnila.
Za općinu je karakteristična veća urbanizacija od ostalih sela. Svoj razvoj može zahvaliti svome prirodnom položaju, prirodnim ljepotama, podneblju, ali prije svega čovjeku.
Ono čim se danas možemo podičiti je veliki broj parkovnih površina. Pisanih dokumenata o nastanku velikog ceranskog parka površine 1,5203 ha nema. Najvjerojatnije je nastao za vrijeme Vojne krajine, kada se u Cerni nalazila vojarna (stara školska zgrada), a park je služio kao vježbalište. Tradicija zaštite i oplemenjivanja prirodnih ljepota nastavila se i na nekoliko novih mladih parkova koji su već dosegli vegetacijsku zrelost i to: Obala Gorjanskih, Dobra voda, Radićeva ulica, te mladi park površine 1,5 ha u Novom naselju Šiškovci, koji je u fazi formiranja, i Dola međuprostor između Cerne i Šiškovaca, na kojem je završeno uređivanje terena za buduću zelenu oazu na obali Biđa.grac1
Nije potrebno posebno napominjati da su ovi danas prekrasni mladi parkovi nekada služili kao odlagališta raznog otpada i smeća. Proširenjem obale i nasipavanjem humusa, zasađivanjem ovih površina danas Cerna ima prekrasan pejsaže. Bez razloga je ne zovu Slavonskom Venecijom, a na ponos svih onih koji su dali svoj doprinos i kojima je Zemlja – jedini planet izbora.