Ustroj

Općina Cerna je ustrojena 14. travnja 1993. godine, a u sastavu općine, osim Cerne, nalaze se i Šiškovci.

Po zadnjem popisu stanovništva iz 2001. općina Cerna broji 4.990 stanovnika.

Ukupna površina općine iznosi 6.926 ha od čega su 3.696 ha oranice, 2.503 ha šume, 73 ha voćnjaci, pašnjaci i livade, te 654 ha je neplodno.opcina