Povijest

Šiškovci se ne mogu naći u dokumentima prije 18. stoljeća, ali se sa sigurnošću može reći da su postojali još pod Turcima. Godine 1715. izgrađena je drvena crkva i u to vrijeme imaju oko 40 naseljenih kuća. Pretpostavlja se da su za vrijeme Turaka pripadali kotaru Ivankovo, a za Krajine su u sastavu ceranske satnije. Pri ukinuću Krajine, Šiškovci broje 333 stanovnika.

U prošlosti je veliki problem Šiškovčanima predstavljala loša prometna povezanost s Cernom. Naime, ta 3,5 km, naizgled mala, u jesen i proljeće postajali su ogromni, jer se nakon velikih kiša i topljenja snijega cesta pretvarala u blatnu kaljugu. Za prijevoz tereta u to vrijeme su se koristili čamci koji su plovili Biđem. Početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća izgrađena je “tvrda” kamena cesta koja je riješila taj problem.cesta