Škola

Početna škola u Šiškovcima počinje s radom 1831. godine, a prvi učitelj bio je Jemrić Marko, krajišnik. Od 1958. godine škola u Šiškovcima je četverorazredna i u sastavu ceranske škole, dok učenici od 5. do 8. razreda nastavu pohađaju u Cerni. 2006. godine izgrađena je nova zgrada škole u Šiškovcima.

siskola